A step closer to you…

曠谷幽蘭

Click here for MV

靜靜的我開放在幽谷
輕輕的我搖曳在風中
一襲碧綠 一抹幽香
我是一棵幽蘭在曠谷
我是一棵幽蘭在曠谷
當清風柔柔的徐來 聆
聽著我靜靜的歌謠 靜靜的山 月亮陪伴
我是一棵幽蘭在曠谷
我是一棵幽蘭在曠谷
多少生滄海桑田 我的天依舊是蔚藍 多少世
滄海桑田 我的風依然
是綿綿 獻出芬芳
獻出渴盼 送我的馨香
到你身邊 送我的馨香
到你身邊 送我的馨香
到你身邊

真如词曲